Ce mai conexiune la UPC

Ha? Ce zâc duşmanii la UPC că UPC heste mare provaidăr şi ne dă nouă internet cum ne dădea Ceuşescu case naţionalizate de la ghiaburii hăi mari ce nu ne plătea la lucru? Dacă ţâganii n-are loc dă muncă în România hasta putredă şi lucră ei la Paris, unde e plin dă domni cu buzujepuri pline care abia haşteaptă iele să fie inventariate, apoi heste loc dă internet pănă-i lumea şî pământu` acilea-n Romania.

Ehe, unii are, alţii duce lipsă. Ce mai egalitate socială!